TopDovča.cz

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Firma Zdeněk Kompert, se sídlem V Oblouku 583/11, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 660 733 83, zapsaný v živnostenském rejstříku na Magistrátu v Ústí nad Labem, provozuje půjčovnu obytných a jiných vozů prostřednictvím webových stránek www.topdovca.cz. Odeslání poptávky po pronájmu vozidla na těchto stránkách a sjednání pronájmu vozu vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.

  2. Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování

  a)   Označením políčka souhlasu a odesláním poptávky vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány firmou. Zákazník dává firmě souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

  b) Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu 10 let. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně dopisem adresovaným do sídla firmy nebo e-mailem na firemní kontaktní e-mail ahoj@topdovca.cz.

  c)   Zákazník má podle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na ochranu osobních údajů. Zákazník má podle § 12 zákona OOÚ, pokud o to firmu požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník má zároveň podle § 21 zákona OOÚ právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že firma provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat aby takto vzniklý stav firma odstranila, a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  d)   Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

  Firma Zdeněk Kompert nikdy neposkytuje vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud jí k tomu nedáte výslovný souhlas.

Proč vyrazit s obytným vozem?

1

Protože jste pány své dovolené a máte rádi dobrodružství.

2

Protože chcete mít pohodlí domova i na cestách.

3

Protože si konečně splníte svůj dětský sen!