ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Firma Zdeněk Kompert, je provozovatelem půjčovny a prodejcem obytných, vícemístných a osobních vozů. Ty služby jsou nabízeny prostřednictvím webové stránky www.topdovca.cz. Zdeněk Kompert se jako správce vašich osobních údajů, zavazuje respektovat a ochraňovat vaše soukromí a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a českého Zákona o zpracování osobních údajů.

Údaje, které shromažďujeme
Na webových stránkách www.topdovca.cz si můžete zakoupit nový nebo zánovní vůz, sjednat si pronájem vozu i příslušenství. Pro realizaci těchto obchodních transakcí potřebuje firma Zdeněk Kompert znát jméno (případně název firmy, IČ, DIČ a jméno kontaktní osoby), adresu, telefonní a e-mailový kontakt klienta. Následně také eviduje tyto obchodní transakce.

K čemu vaše osobní údaje slouží
Aby mohla být transakce zrealizována, musí Zdeněk Kompert nebo jím pověřené osoby s klientem komunikovat. Z tohoto důvodu musí znát jeho jméno, adresu, telefon i mailovou adresu. Výše zmíněné údaje následně slouží k přípravě kupních nebo nájemních smluv. Potřebné údaje získává firma od klientů vyplněním rezervačního formuláře na webu www.topdovca.cz a během e-mailové komunikace s nimi. Jelikož jsou tyto osobní údaje určeny pro realizaci obchodní transakce, není nutný klientův výslovný souhlas.

Uvedené osobní údaje může firma také předávat dalším subjektům, které se na realizaci uvedeného obchodního vztahu také podílejí. Například jsou to pojišťovny či provozovatelé on-line fakturačních systémů.

Konkrétně:

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO: 47115971

Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha - Lhotka, IČO: 04656679

 

Údaje, které firma Zdeněk Kompert získá se souhlasem klienta, mohou sloužit také k zasílání speciálních, výhodných či akčních nabídek. Pokud projevíte zájem o naše služby napřiklad prostřednictvím e-mailu nikoliv prostřednictvím poptávkového formuláře na webu www.topdovca.cz můžeme vám tyto speciální nabídky rovněž zasílat i přesto, že souhlas nebyl jednoznačně udělen. V každém případě však platí, že se můžete ze zasílání uvedených marketingových sdělení kdykoliv odhlásit prostřednictvím tlačítka “odhlásit”, které je součásti každé takové zprávy.


Přístup k osobním údajům
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Můžete firmě například sdělit zda chcete či nechcete dostávat informace o aktuálních produktech a službách na www.topdovca.cz. Zdeněk Kompert také poskytuje možnost oznámit, že si nepřejete dostávat propagační materiály pro přímý marketing, provést úpravu, vznést námitku, případně požádat výmaz osobních údajů. Vyjímku tvoří osobní údaje, které musíme shromažďovat ze zákona a pro účely účetnictví. Vaše práva můžete využít například napsáním požadavku na adresu ahoj@topdovca.cz nebo také telefonicky.

Doba uchování databáze
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Data získána s Vašim souhlasem jsou uchovávaná výlučně k marketingovým účelům, jsou průběžně vymazávána, pokud u nás nepřetrvává oprávněný zájem na uchování, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Zabezpečení osobních údajů
Pro zamezení neoprávněnému přístupu a zneužití spravovaných osobních údajů, jsme zavedli nutná opatření jak technického, tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Všechna naše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným a pečlivě kontrolovaným auditovaným přístupem. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Tyto zásady jsou platné od 21.5.2018