TopDovča.cz

Podmínky pronájmu

 • Nájemce musí být starší 25 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo vyšší po dobu nejméně 5 let.

 • Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů a parkovací přestupky. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu.

 • Minimální doba pronájmu mimo hlavní sezónu (duben - červen a září - říjen) jsou 3 dny (2 noci).

 • Minimální doba pronájmu v hlavní sezóně (červenec - srpen) je 7 dní (6 nocí).

 • Předání i navrácení vozidla probíhá v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo stanovenou pracovní dobu bude možné vozidlo převzít nebo vrátit za příplatek 500 Kč.

 • Pokud nebude zálohová faktura - proforma ve výši 25% z dohodnuté ceny za pronájem s příslušenstvím do 5ti dnů uhrazena, rezervace se automaticky ruší.

 • Doplatek za pronájem je splatný nejpozději 30 dní před předáním automobilu k užívání.

 • Vratnou kauci uhradí nájemce pronajímateli bezhotovostně převodem nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozidla nebo v hotovosti v den převzetí vozidla.

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na krácení vratné kauce z důvodu úhrady způsobených škod, které nelze pokrýt z havarijního pojištění. Například spoluúčasti na škodě, pokrytí nákladů spojených s opravou poškození, ztráty nebo zcizení věcí, které nejsou přímo spojeny s vozem a byly zapůjčeny jako příslušenství.

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet kauci až do úplného vyčíslení způsobené škody.

 • Pokud je škoda větší než výše kauce je nájemce povinen pronajímateli uhradit rozdíl mezi celkovou škodou a kaucí a to nejpozději do 5ti kalendářních dní.

 • Při přebírání vozidla bude sepsán předávací protokol, který bude odrážet aktuální stav vozidla. Vozidlo bude vráceno ve stejném stavu v jakém bylo předáno.

 • Vozidlo bude předáváno s plnou nádrží paliva a s plnou nádrží bude i vráceno.

 • Vozidlo lze přistavit na libovolné místo v Ústí nad Labem a okolí do 50 km zdarma. Dále pak za 14 Kč/km jednosměrně.

 • Vozidlo se odevzdává čisté a uklizené, včetně prázdné a vypláchnuté WC kazety.

 • Vozidlo je zákoně a havarijně pojištěno se spoluúčastí 10% minimálně však 10 000 Kč.

 • Veškeré opravy musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem vozidla.

 • Při dopravní nehodě či jiné škodě způsobené provozem vozidla nad 25 000 Kč musí nájemce informovat místní policii i pronajímatele, vyhotovit zápis o dopravní nehodě a sepsat popis škod. Do zápisu je nutno uvést všechny účastníky nehody včetně jejich kontaktních údajů.

 • Nájemce je povinen aktivně spolupracovat na řešení opravy či odtahu vozidla.

 • Při nehodě nebo závadě, nemá nájemce žádný nárok na náhradní obytné vozidlo ani na finanční kompenzaci.

 • Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinny dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platných v daných zemích.

 • Nájemce může s vozidlem vycestovat do států na kontinentu Evropa kromě evropské části Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie, Rumunska, Bulharska, Srbska, Albánie, Kosova a Kypru.

 • Pronajímatel si vyhrazuje právo sledovat vozidlo pomocí GPS.

 • V obytném voze je zakázáno kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň (včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek) s vyjímkou vestavěného plynového vařiče.

 • V obytném voze je zakázáno přepravovat zvířata včetně domácích mazlíčků.

 • V obytné části vozu je zakázáno přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty, ktetré by mohly poškodit jeho interiér. K tomuto účelu je určena výhradně garáž v zadní části vozidla!

 • Při zrušení rezervace nájemcem před zahájením pronájmu vozidla, je nájemce povinen uhradit storno poplatky dle smlouvy o nájmu vozidla.

 • Dobu nájmu lze se souhlasem pronajímatele prodloužit na základě telefonické žádosti učiněné nejpozději 48 hodin před uplynutím sjednané nájemní doby.

Proč vyrazit s obytným vozem?

1

Protože jste pány své dovolené a máte rádi dobrodružství.

2

Protože chcete mít pohodlí domova i na cestách.

3

Protože si konečně splníte svůj dětský sen!