1. Na kartě každého vozu je zobrazován kalendář ve kterém můžete sami snadno předem zjistit zda je vámi preferovaný termín stále ještě volný. Pokud se ternín jeví jako volný, zadejte ručně obě data do polí "Datum zapůjčení" a "Datum vrácení" v rezervačním formuláři. Jedním dnem se v případě obytných vozů rozumí jeden i započatý kalendářní den. U jiných kategorií vozů se jedná o zápůjčku na 24 hodin. Dokud vám zvolený termín nepotvrdíme nelze se ho nijak domáhat.

  2. V dalším kroku doplňte vaše základní kontaktní údaje. Při vyplňování termínu i při zadávání kontaktních údajů buďte pečliví. Pokud si chcete vaši TOP DOVČU zpříjemnit dalším doplňkovým příslušenstvím, zatrhněte políčko vedle zvolené položky. Celková cena se automaticky přepočítá a navýší se o cenu zvoleného příslušenství. U obytných vozů se k rezervacím na 8 dní a kratších navíc automaticky připočítá i servisní poplatek ve výši 1 500 Kč za přípravu vozu a objednaného příslušenství. U ostatních kategorií vozů se servisní poplatek nepřipřipočítává.

  3. Pozorně si přečtěte Všeobecné obchodní podmínky, které jsou i součástí Smlouvy o pronájmu. Tu budete později také podepisovat. Pokud souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami zatrhněte na důkaz souhlasu, příslušné políčko a odešlete formulář s nezávaznou rezervací. Následně vám bude zaslána automaticky generovaná zpráva, která vám potvrdí, že jsme vaši rezervaci přijali.

  4. Až dosud jste všechno udělali správně. Nyní vyčkejte na naši reakci. Brzy se s vámi, zpravidla emailem, spojíme a rezervaci i cenu potvrdíme nebo vám sdělíme z jakého důvodu ji není možné potvrdit a navrhneme řešení. Následně vám bude zaslána zálohová faktura na základě které provedete úhradu rezervační zálohy. Vaše rezervace je nezávazná do chvíle, kdy bude rezervační záloha připsána na náš účet a nepotvrdíme ji e-mailem či telefonicky.

  5. Po připsání rezervační zálohy na náš účet vám zašleme potvrzení spolu s fakturou na dolatek a požádáme vás o zaslání kopii dokladů totožnosti, zpravidla občanského průkazu nebo cestovního pasu a řidičského průkazu. Po obdržení kopií dokladů vložíme údaje do návrhu Smlouvy o pronájmu. Ten vám, spolu s dalšími dokumenty (pojistnými podmínkami, předávacím protokolem a dalšími) zašleme e-mailem. Originály dokladů totožnosti budete předkládat při přebírání vozu do nájmu. Mějte je proto v den nástupu určitě u sebe!

  6. Po obdržení návrhu Smlouvy o pronájmu nám můžete zaslat případné připomínky, kterými se budeme zabývat. Pokud se vším uvedeným souhlasíte podepište poslední stranu smlouvy. Podepsanou posední stranu Smlouvy o pronájmu naskenujte či ofoťte a zašlet zpět e-mailem. Originály Smluv o pronájmu budou podepsány a předány oběma stranám při přebírání vozu.

  7. Doplatková faktura musí být uhrazena k datu splatnost na ní uvedeném. Jsou to zpravidla 3 týdny před zahájením pronájmu vozidla. Pokud se tak nestane, vyzveme vás k neprodlené úhradě emailem. Pokud ji neuhradíte ani v následujících 5 pracovních dnech bude vaše rezervace zrušena. Dále se řídíme storno podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách i Smlouvě o pronájmu.

  8. V den předání vozidla do užívání vás seznámíme s obsluhou jednotlivých soušástí vozidla, obytné nástavby a naistalovanými technologiemi. Seznámíte se také s aktuálním stavem všech součástí vozu, který společně zaneseme do předávacího protokolu. Pokud dosud nebyla uhrazena vratná kauce, převodem na účet pronajímatele, bude nyní předána v hotovosti. Bez předání vratné kauce nebudete moci zahájit pronájem vozu.

  9. Papírování je otrava, ale už to máme za sebou! Nyní už opravdu můžete vyrazit na svou TOP DOVČU, na hory, za prací či jen tak na krátký výlet! Šťasnou cestu!