1. V našem kalendáři si můžete sami předem zjistit zda je váš preferovaný termín stále ještě volný. Pokud se ternín jeví jako volný, zadejte ho do polí "Datum zapůjčení" a "Datum vrácení" v rezervačním formuláři. Jedním dnem se v případě obytných vozů rozumí jeden i započatý kalendářní den. U jiných kategorií vozů se jedná o zápůjčku na 24 hodin. Dokud vám zvolený termín písemně nepotvrdíme není jisté, že je skutečně volný a nelze se ho nijak domáhat.

  2. V dalším kroku doplňte vaše základní kontaktní údaje. Buďte pečliví při vyplňování termínu i při zadávání kontaktních údajů. Pokud si chcete vaši TOP DOVČU zpříjemnit dalším doplňkovým příslušenstvím či vybavením, zatrhněte příslušné políčko. Celková cena se automaticky přepočítá a navýší se o cenu zvoleného příslušenství. U obytných vozů se k rezervacím na 8 dní a kratších navíc automaticky připočítá i servisní poplatek ve výši 1 500 Kč za přípravu vozu, objednaného příslušenství a následný úklid. U ostatních kategorií vozů se servisní poplatek nepřipřipočítává.

  3. Dále si pozorně přečtěne Všeobecné obchodní podmínky, které jsou následně i součástí Smlouvy o pronájmu, kterou budete později podepisovat v papírové podobě. Pokud jste si Všeobecné obchodní podmínky přečetli a souhlasíte s nimi zatrhněte na důkaz souhlasu příslušné políčko a odešlete vaši nezávaznou rezervaci. Po odeslání vaší nezávazné rezervace vám příjde na uvedený kontaktní e-mail automaticky generovaná zpráva, která vám potvrdí, že vaši nezávaznou poptávku evidujeme.

  4. Až dosud jste vše udělali správně. Nyní chvilku vyčkejte na naši reakci. Brzy se s vámi, zpravidla emailem, spojíme a rezervaci i cenu potvrdíme nebo vám sdělíme z jakého důvodu není možné vaši rezervaci potvrdit a navrhneme řešení. Následně vám bude zaslána zálohová faktura na základě které provedete úhradu rezervační zálohy. Vaše rezervace je nezávazná až do chvíle kdy bude rezervační záloha připsána na náš účet a nepotvrdíme ji e-mailem či telefonicky.

  5. Po připsání rezervační zálohy na náš účet vám zašleme potvrzení spolu s fakturou na dolatek a požádáme vás o zaslání kopii dokladů totožnosti, zpravidla občanského průkazu nebo cestovního pasu a řidičského průkazu. Po obdržení kopií dokladů vložíme získané údaje do návrhu Smlouvy o pronájmu. Ten vám spolu s dalšími dokumenty (pojistné podmínky, předávací protokol) zašleme v elektronické podobě e-mailem. Originály dokladů totožnosti budete předkládat při přebírání vozu do nájmu mějte je proto v den nástupu určitě u sebe!

  6. Po obdržení návrhu Smlouvy o pronájmu nám můžete zaslat případné připomínky, kterými se můžeme případně zabývat. Pokud se vším uvedeným souhlasíte podepište poslední stranu smlouvy. Podepsanou posední stranu Smlouvy o pronájmu naskenujte či ofoťte a zašlet zpět e-mailem. Originály Smluv o pronájmu budou podepsány a předány oběma stranám při přebírání vozu.

  7. Doplatková faktura musí být uhrazena k datu splatnost na ní uvedeném. Jsou to zpravidla 3 týdny před zahájením pronájmu vozidla. Pokud se tak nestane, vyzveme vás k neprodlené úhradě emailem. Pokud ji neuhradíte ani v následujících 5 pracovních dnech bude vaše rezervace zrušena. Dále se řídíme storno podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách i Smlouvě o pronájmu.

  8. V den předání vozidla k užívání vás seznámíme s obsluhou jednotlivých soušástí vozidla, případně i obytné nástavby a naistalovanými technologiemi. Seznámíte se také s aktuálním stavem všeh součástí vozu, který společně zaneseme do předávacího protokolu. Pokud dosud nebyla uhrazena vratná kauce, například převodem na účet pronajímatele, bude předána v hotovosti. Bez předání vratné kauce nebudete moci zahájit pronájem vozu.

  9. Papírování je otrava, ale už to máme za sebou! Nyní už opravdu můžete vyrazit na svou TOP DOVČU, na hory , za prací či jen tak na krátký výlet! Šťasnou cestu!